Esilehel toodud tsitaat on pärit Sci Chakra Puja olemust ja sellega seotud müsteeriume avavast tekstist, mis kirjutatud Sri Amritananda seletuste kohaselt. Tsitaat viitab hinduistlikule Pati-pashu-pasha kolmainsusele mis sümboliseerib suhet Jumala, inimese ja maailma vahel.

Olles ilmalikud, seotud oma tänase kehaga oleme me samas ka loojad, vabad oma kehast ja muudest näilikest piirangutest. See on pigem meie otsus, kas loobuda oma (jumalikust) võimust ja olla nautlejana seotud (siia maailma) või tunnetada oma Kõrgemat Mina ja seeläbi vabastada ennast köidikuist. 

Sri Chakra on hindu tantras kasutatav üheksast kolmnurgast koosnev müstiline diagram. Samas ütleb tekst, et Sri Chakra Puja, tähendab tegelikult oma keha austamist:

“Mida tähendab Sri Chakra austamine? See tähendab iseenda austamist, enese armastamist, enesest arusaamist, tajumist kuidas oleme eraldunud teistest ja teekonda otsimaks jälgi, et ühineda oma tõelise minaga. Sa ise lood endale rolli ja siis elad selle järgi: see on see, mis sa oled. Sa pead aru saama, et elu on kui näidend milles sa endale tegelase lood ja siis seda mängima õpid. Aga sa võid võtta ka mõne teise osa. See on sinu valik, mis tegelast sa mängida tahad. “Tahan olla kullassepp”. Väga hea. “Tahan olla ema”. Väga hea. Aga lihtsalt pea meeles, et sa mängid mängu ja need on ainult mängureeglid, mis sa enesele oled seadnud. See kes saab tegelast värvata, saab ta ka vallandada. Need kes teevad reegleid, saavad neid ka muuta. Seega ära karda muuta reegleid, kui tunned, et oled neist välja kasvanud."

Üks meie esimesi teadlikke kokkupuuteid sümbolitega on see, kui gümnaasiumit lõpetades lõpusõrmuse teeme. Kes ise, kes professionaalide abiga loob ringi mis väljendab selle klassi, nende õpilaste ühisloomingut, üks olemise tunnet, mis koosveedetud ajaga tekkinud. Sümbolid seal on vaid selleks, et määratleda see üksolemise grupp, kus sa kogesid maailma, seda tundma õppisid. Et neid sümboleid vaadates meenuksid sulle emotsioonid, mida tundsite. Ideaalid, mida püüdlesite. Et tulla tagasi sellesse hetkesse, kui kõik oli veel ees, kui me lõime oma maailma, kui me olime ülendatud.

Nii ütleb ka Guruji Amritananda, et keha ise on templel, mida austada. Ta tugineb rituaali kirjeldamisel nii iidsele kui tänapäevasele teadmisele seletades lahti iga mantra selle silpidega, iga yantra selle elementidega ja annab juhised rituaali läbiviimiseks. Kuid ta annab edasi ka Sri Chakra Puja nii, nagu see oli talle ennast ilmutanud. Kuidas ta mõistab selle sisu. Me võime võtta juhised ja asuda harjutama rituaali elemente oodates nende kaudu sisu ilmnemist, kuid kõige olulisem rituaali juures on enese kogemine ja selleläbi oma loomuse muutmine:

“Omaenese loomuse muutmine on see, mis oluline rituaali jaoks. Sa alustad oma tänase olukorraga, misiganes see on: misiganes hirmud, ihad, ahnused, omamisinstinktid, võimujanu ja ka kogu oma piirangutega, mida su eraldatuse taju sulle tekitab. Siit, sellest lähtekohast hakkad sa minema, et langetada üksteise järel oma tõkked ja kogeda, mida tähendab olla ühtes maailmaga.” 

Oleme loonud selle lehe, et koguda ja hoida koosloomes inimesi, kes on huvitatud kogema ennast, tajuma ennast ja oma köidikuid ning soovivad kaasmõtestada Tegeliku Mina leidmise teed.

Paneme siia info sündmustest, mis annavad võimaluse koos kogemiseks ja toome välja mõtteid, mis tekkinud koosloomise käigus. Anne endast märku, kui siin kirjeldatu kõnetab sind, ja anname teada kui miskit juhtumas.